GDPR

Osobné údaje sú spracované podľa GDPR – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov